MPA Test Osobowości Zawodowej

Sprawdź kandydatów lub pracowników

1

Określ wymagania


System MPA umożliwia zdefiniowanie istotnych kryteriów dla stanowiska. Pozwalają one określić preferowane zachowania, postawy i cechy wymagane na danym stanowisku pracy.

2

Dopasuj do stanowiska


Test pozwala na rzetelną diagnozę kandydatów do pracy – określi ich mocne i słabe strony, a także charakterystyczne zachowania i postawy. Wyniki pozwolą ocenić, czy dana osoba pasuje do konkretnego stanowiska.

3

Dopasuj do roli w zespole


Analiza ról w zespole ułatwia budowanie różnorodności oraz dobór odpowiednich osób pod kątem zadań, jakie będą pełniły w zespole. Dzięki właściwemu dopasowaniu zespoły stają się bardziej efektywne.

4

Zarządzaj talentami


MPA ułatwia nakreślenie planów rozwojowych np. dla uczestników programów talentowych. Dzięki testom i ich poprawnej analizie ścieżki kariery poszczególnych pracowników stają się oczywiste!

5

Zadbaj o sukcesję


Dzięki testom MPA upewnisz się, że sukcesor prezentuje pożądane cechy, postawy i zachowania pasujące do kultury organizacji.

6

Ograniczaj koszty


Testy MPA pozwalają zredukować koszty wynikające z nieefektywnych rekrutacji i wysokiej rotacji pracowników oraz nietrafionych awansów. Trafne i szybkie dopasowanie kandydatów przekłada się wprost na oszczędność czasu i pieniędzy.

Wybierz test

Dlaczego warto?

 • Test MPA jest łatwym do zrozumienia oraz prostym w użyciu narzędziem pozwalającym określić profile osobowości zawodowej pracowników i osób ubiegających się o pracę.
 • MPA to wystandaryzowane i profesjonalne narzędzie, które pozwala powiązać cechy badanej osoby z wymaganiami stanowiska.
 • Możesz wybrać test dopasowany do potrzeb organizacji: indywidualny, z sesją feedbackową lub grupowy.
uśmiechnięci ludzie

Dla kogo?

 • Dla organizacji

Korzyści z przeprowadzenia testów MPA odnoszą przede wszystkim organizacje, które dzięki temu zmniejszają ryzyko nieudanych rekrutacji i wybierają najbardziej efektywnych pracowników, dopasowanych pod względem osobowości i doświadczenia do właściwych stanowisk.

 • Dla menedżerów

Test Master Person Analysis wykorzystują także menedżerowie odpowiedzialni za zarządzanie talentami wewnątrz organizacji – dysponując wynikami testów dla poszczególnych pracowników, łatwiej zaplanować dla nich kolejne kroki rozwoju.

 • Dla pracowników i kandydatów

Wykonanie Testu Osobowości Zawodowej można polecić także samym kandydatom do pracy oraz pracownikom, którzy chcą sprawdzić swoje słabe i mocne strony, a następnie na tej podstawie ukierunkować swoją dalszą karierę.

Test MPA ułatwia także wybór sukcesora. Sprawdza czy awansowany pracownik reprezentuje postawy i zachowania niezbędne na danym stanowisku.

Wybierz test MPA, jakiego potrzebujesz

Najtańszy

Indywidualny Raport MPA

wykresy

350 zł netto

Kup test
 • Raport zawiera zestaw typowych zachowań́ osoby badanej w ramach 9 Cech Głównych. Cechy określają zachowania związane z pracą, z zespołem oraz ze sobą.

Polecany

Indywidualny Raport MPA + Feedback

wykresy

850 zł netto

Kup test
 • Raport zawiera zestaw typowych zachowań́ osoby badanej w ramach 9 Cech Głównych. Cechy określają zachowania związane z pracą, z zespołem oraz ze sobą.
 • Dodatkowa sesja on-line z certyfikowanym trenerem, który udzieli informacji zwrotnej i pomoże w interpretacji wyników Raportu.

Zbiorczy

Grupowy Raport MPA

wykresy

Wycena indywidualna

Wycena indywidualna
 • Raport zawiera zestaw typowych zachowań́ osoby badanej w ramach 9 Cech Głównych. Cechy te określają zachowania związane z pracą, z zespołem oraz ze sobą.
 • Możliwość uzgodnienia kryteriów danego stanowiska pracy i zmapowania kandydatów na określone stanowisko.

Jak przebiega proces?

1

Dokonaj zakupu testu. Podaj e-mail osoby, która ma być badana.

2

Osoba badana otrzyma link do testu, który musi wypełnić.

3

Osoba badana otrzyma Raport z wynikiem testu.

4

Umów się na sesję on-line, aby omówić wyniki z certyfikowanym trenerem (dotyczy zestawu z feedbackiem).

Co zawiera Raport MPA?

Raport MPA dostarcza istotnych informacji o cechach osobowości pracownika w trzech obszarach. Każdy obszar bada 3 zachowania. Zespół 9 cech głównych pozwala w sposób adekwatny oceniać́ pracowników oraz możliwości ich rozwoju w ramach organizacji. Dotyczy to zarówno pracowników szeregowych, jak i kadry zarządzającej.
W celu lepszego zrozumienia wyników i poszerzenia analizy testu rekomendujemy wybór pakietu obejmującego spotkanie z certyfikowanym konsultantem metody MPA.

FAQ

MPA to test psychologiczny, specjalnie zaprojektowanych pod kątem potrzeb organizacji (test osobowości zawodowej). Master Person Analysis to opis typowych zachowań osoby badanej w dziewięciu różnych domenach behawioralnych, które w terminologii Master przyjęło się nazywać Cechami Głównymi.

Profil opisuje zachowania pracownika w III obszarach a każdy zawiera informacje na temat 3 zachowań.

 1. Siła Ego określa, w jaki sposób definiujemy cele, dążymy do ich realizacji, czy wywieramy wpływ na innych oraz jak wykorzystujemy własną energię do działania
 2. Czynniki Społeczne określają, w jaki sposób okazujemy uczucia i emocje i jak wpływają one na nasze zachowanie, ilu i jakiego typu kontaktów z otoczeniem poszukujemy oraz czy i w jaki sposób okazujemy innym zaufanie
 3. Styl Pracy opisuje, w jaki sposób organizujemy sobie pracę, jak podejmujemy decyzje oraz jaką postawę prezentujemy wobec nowych pomysłów oraz rozwoju.

Przede wszystkim wyniki testu zna badany oraz certyfikowany trener metodologii MPA, który będzie udzielał feedbacku osobie testowanej. W sytuacji, gdy na test kieruje pracodawca, osoba odpowiedzialna za proces rekrutacji lub/i menadżer są upoważnieni do zapoznania się z testem, ale badany powinien na to wyrazić zgodę.

System MPA, tak jak i wszelkie inne testy, nie może dać odpowiedzi na pytanie, jak dana osoba będzie się zawsze zachowywać. Pozwala on jednak stwierdzić, jakiego typu skłonności testowany będzie najczęściej przejawiać. Rozpoczynając proces analizy profilu osobowości należy położyć nacisk na to, by obu stronom zależało na jak najdokładniejszym ustaleniu, na ile dane stanowisko jest dopasowane do możliwości badanej osoby:

 • firmie, ponieważ obsadzenie stanowiska zawsze wiąże się z nakładem inwestycyjnym, czy to w postaci zatrudnienia, awansu, czy też szkoleń;
 • osobie badanej, ponieważ bez wątpienia charakter stawianych przed nią później zadań powinien być dostosowany do kwalifikacji pracownika.

Test osobowości zawodowej MPA jest rzetelny, trafny i co roku standaryzowany. Zawiera w sobie szereg norm również normę polską.