Nowoczesne postawy w HR – jak stać się HR Biznes Partnerem?

Udostętpnij!

Obecna dynamika oraz sposób funkcjonowania biznesu ma bezpośredni wpływ na zmianę zasad działania działów HR. Ewolucję przyspieszyła dodatkowo pandemia, która wykreowała tzw. nową normalność. Jak wygląda obecnie HR? Jak stać się HR Biznes Partnerem w tych nowych czasach? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Rola HR Biznes Partnera

HR początkowo pełnił funkcję administracyjną, by z czasem przejąć również “działkę” rozwojową. Dawało to dodatkową wartość dla biznesu, dzięki rozwojowi kompetencji oraz odpowiednim zarządzaniem procesami rekrutacyjnymi. Obecnie jest to jednak już za mało, w związku z czym HR musi dążyć do tego by stać się partnerem dla biznesu. W pewnym sensie również menedżerem biznesowym, który rozumie jak wygląda model biznesowy firmy oraz w jaki sposób wytwarza ona wartość. Jako partner musi umieć rozpoznać potrzeby otoczenia, czyli zarówno klientów, jak i akcjonariuszy oraz potrafić przełożyć to na perspektywę pracowników. Obecny rozwój technologii sprawia, że pracownicy nie wykonują już wyłącznie podstawowych czynności, ale angażują się w działania rozwojowe całej firmy. Pracodawca poprzez procesy HR powinien im umożliwić uruchomienie własnego potencjału w celu wykreowania nowych rozwiązań, czy produktów i usług.

Jak HR powinien budować swoją pozycję partnera w biznesie?

Teoretycznie wystarczyłoby skutecznie wprowadzić model HR biznes partnerstwa, co należy zrobić jak najszybciej ze względu na dynamikę postępujących zmian. W praktyce ważne są jednak przede wszystkim odpowiednie postawy HR, ponieważ to one definiują w jaki sposób można tak naprawdę zbudować wartość. O jakie postawy chodzi?

Odwaga

Fundamentem jest przede wszystkim odwaga, którą można rozumieć wieloaspektowo. Zarówno poprzez odwagę zadawania pytań, czy dawania feedbacku, jak i odwaga przekazywania trudnych informacji, czy niezgadzania się z konkretnymi decyzjami. Odwaga jest jednym z głównych elementów, które budują zaufanie i autorytet.

Bycie częścią biznesu

HR ma tendencję do traktowania siebie jako kosztowny dodatek, co jest błędem ponieważ procesy zarządzania ludźmi mają ogromny wpływ zarówno na stronę kosztową funkcjonowania firmy (wakaty, wynagrodzenia itp), jak i część przychodową (kompetencje, zaangażowanie). Dlatego też HR musi świadomie stawiać się w roli partnera biznesu, a nie osoby stale udowadniającej swoja wartość.

Bycie kontrybutorem a nie wspieraczem

Bardzo często jest tak, że HR robi to, o co biznes prosi, albo czego oczekuje. Partner powinien jednak rozumieć czego biznes w danej chwili potrzebuje i starać się zaspokoić te potrzeby. Dzięki temu HR jest w stanie proponować rozwiązania, które są potrzebne, zamiast wykonywania tych ściśle zamówionych. Podstawą jest praca z biznesem, a nie dla biznesu.

Etyka i sprawiedliwość

HR jako partner biznesu musi szczególnie wspierać tego typu wartości, nawet jeżeli nie są one priorytetem dla danej firmy. Buduje to bezpieczeństwo oraz element transparentności w organizacji, co wpływa na zwiększenie efektywności wśród załogi. Odpowiednie działania HR wspomagają zapobieganie nieprawidłowościom w relacjach na każdym szczeblu oraz sprawiają, że pracownik czuje, że jest traktowany fair.

Praca na wskaźnikach

Oparcie się na liczbach to język biznesu, do którego należy się dostosować. HRBP powinien skupić się także na mierzeniu odpowiednich wskaźników, które pozwalają nie tylko usprawniać bieżące działania firmy, ale także przewidzieć co może się zadziać w przyszłości.

Myślenie poza schematami

Postawa jest poniekąd związana z odwagą, ponieważ HR jako partner w biznesie musi potrafić zaproponować nowe rozwiązania, które nie były dotąd nigdzie stosowane i nie bać się być w tym pierwszy. Niebezpieczeństwo „kopij – wklej” dotyczy zazwyczaj doświadczonych HR-owców, którzy często starają się w jak największym stopniu przenieść rozwiązania znane z innych firm, zamiast na bazie wszystkich swoich doświadczeń tworzyć rozwiązania, poza schematami, dostosowane do potrzeb obecnej organizacji.

Technologia i trendy

HR biznes partner powinien być ciekawy technologii oraz wykorzystywać ją do kreowania wartości. Bardzo istotne jest również podążanie za trendami. Należy mieć świadomość, że rozwój technologii oraz trend automatyzacji i robotyki jest nieodwracalny również na poziomie HR. W związku z tym warto przyjąć postawę, która pozwala patrzeć kilka kroków do przodu.

Pozytywne nastawienie i szukanie rozwiązań

Tego typu postawa wraz z umiejętnością rozwiązywania problemów jest bardzo ważna na szczeblu menedżerskim, również w HR. Mówiąc prostym językiem HRBP powinien “być na tak” i nie szukać dziury w całym. Jest to postawa, która pozwala zjednać sobie ludzi.

Granie do jednej bramki

Granie zespołowe to jedna z ważniejszych postaw, która przejawia się szerszym spojrzeniem na wszystkie procesy zarządzania zasobami ludzkimi. HR biznes partner powinien współpracować, w celu podniesienia jakości tych procesów. Postrzeganie HR jako osobnego tworu obniża efektywność oraz zmniejsza możliwości kreowania wartości dodanej.

Nastawienie na rozwój

HR-owiec musi znaleźć czas na własny rozwój. Należy mieć świadomość, że wszystko idzie do przodu, co wymusza nieustanne dokształcanie się i poszerzanie własnych kompetencji. HRBP dba o regularny rozwój pracowników w firmie, ale nie może zapominać, że sam również musi być odpowiednio nastawiony i zwiększać swoją wiedzę. Systematyczne i metodyczne podejście do własnego rozwoju jest absolutnym priorytetem.

Jak stać się HR Biznes Partnerem?

Zrozumienie i przyjęcie wyżej wymienionych postaw pozwala stać się HR Biznes Partnerem. Od czego zacząć? Przede wszystkim od rozwoju własnej osoby. Zaleca się dokonanie samooceny w zakresie stopnia w jakim realizujemy daną postawę. Następnie należy zastanowić się, którą z tych postaw chcielibyśmy rozwijać oraz co możemy zrobić w tym kierunku. Rozwijanie danej postawy warto oprzeć na metodzie 70/20/10, zgodnie z którą osoby dorosłe najefektywniej uczą się przez doświadczenie (70%). Oznacza to, że należy przede wszystkim próbować wdrożyć dane rozwiązanie w codziennej pracy. Pozostały obszar to uczenie przez innych (20%), czyli znalezienie własnego autorytetu i czerpanie z niego wzorców oraz formalna edukacja (10%) obejmująca standardowe szkolenia. Najważniejsze jednak by rozumieć potrzebę rozwoju, a co za tym idzie chcieć się rozwijać i dostosować tym samym do dynamicznych zmian w obszarze HR.

Rola HR biznes partnera jest obecnie niezwykle istotna zarówno z punktu widzenia biznesu, jak i zespołu HR. Pomoc w wypracowaniu kluczowych postaw umożliwia lektura książki “#HROdNowa. 10 postaw na nowe czasy”. Jest to pozycja, która zawiera dużo gotowych rozwiązań i ćwiczeń, pozwalających rozwinąć swoje kompetencje i zostać tym samym partnerem w biznesie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *