Badanie HRBP

Przeprowadzamy rzetelne i miarodajne badania kompetencji HR biznes partnerów – zarówno ogólnopolskie (sondażowe), jak i wewnętrzne, na zlecenie firm. Chętnie wykonamy je także w Twojej organizacji. Uzyskane wyniki pomogą zwiększyć efektywność działania HR. Znając mocne i słabe strony osób odpowiedzialnych za wsparcie biznesu w działaniach HR, łatwo będzie wskazać kierunek rozwoju i pożądanych zmian.

Czym jest badanie HRBP?

Celem badań HR biznes partnerów jest zmierzenie poziomu ich kompetencji. Ocena dokonywana jest w oparciu o precyzyjne kryteria, dzięki czemu możliwe jest porównywanie między sobą kompetencji różnych osób pełniących funkcję HR w firmie. Wyniki porównujemy także z próbką ogólnopolską oraz branżową.

Uzyskane wyniki wskazują, jakie obszary warto poprawić (np. poprzez dodatkowe szkolenia lub mentoring), aby zwiększyć wydajność zarządzania personelem. Celem badania jest pokazanie, na jakich aspektach HR biznes partner powinien się skupić, aby wzmocnić swoje kompetencje. Badanie odpowie na pytanie czy HR Biznes Partner jest uznanym partnerem dla menedżerów funkcji biznesowych oraz na które kompetencje HR-u partnerzy biznesowi mogą liczyć.

Dzięki badaniu poznasz:

 • ogólną ocenę kompetencji HR biznes partnera
 • średnią ocenę dla poszczególnych zachowań
 • silne i słabe strony HR biznes partnera
 • wskazówki dotyczące zalecanej ścieżki rozwoju dla HR biznes partnera
 • różnice w zakresie kompetencji pomiędzy HR biznes partnerami w Twojej firmie, a także na tle danej branży oraz próbki ogólnopolskiej.
uśmiechnięci ludzie

Proces

Podczas badania analizujemy wiedzę i umiejętności HR biznes partnerów, opierając się na modelu kompetencji stworzonym przez WNCL, na bazie światowych standardów, włączając model Dave’a Ulricha – twórcy koncepcji HR biznes partneringu.

HRBP powinien dążyć do rozwijania swoich talentów w każdym z sześciu obszarów, które testujemy podczas badania:

 • partner strategiczny – umiejętność rozumienia biznesu, jego najważniejszych procesów oraz szeroko rozumianego otoczenia
 • odkrywca talentów – pozyskiwanie dla organizacji pracowników o odpowiednich kompetencjach, rozwijanie ich i budowanie zaangażowania poprzez stosowanie szerokiego wachlarza narzędzi HR
 • mistrz zmiany – dostrzeganie potrzeby zmiany, inicjowanie jej i angażowanie się w nią oraz zarządzanie zmianą
 • innowator i integrator HR – integrowanie organizacji na wszystkich poziomach poprzez zapewnienie przepływu informacji i klarowną komunikację
 • orędownik technologii i analizy danych – znajomość nowych technologii i praktyczne wykorzystywanie innowacji w HR a także właściwe używanie i interpretowanie danych
 • zaufany partner – budowanie zaufania poprzez umiejętne definiowanie i adresowanie potrzeb klientów wewnętrznych, modelowanie dobrej współpracy i budowanie zaangażowania.

Badanie pozwala trafnie i kompleksowo zdiagnozować kompetencje HR biznes partnerów pod kątem umiejętności współpracy z biznesem, a także przygotować indywidualnie dopasowane plany rozwojowe zarówno dla zespołu, jak i dla jego poszczególnych członków.

Skontaktuj się z nami


  Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu internetowego jest Sprzedawca (WNCL Sp. z o.o.). Dane są lub mogą być przetwarzane w celach oraz na podstawach wskazanych szczegółowo w polityce prywatności (np. realizacja umowy, marketing bezpośredni). Polityka prywatności zawiera pełną informację na temat przetwarzania danych przez administratora wraz z prawami przysługującymi osobie, której dane dotyczą. Szybki kontakt z administratorem: kontakt@hr-store.pl.

  FAQ

  Tak, udział w badaniu jest anonimowy.

  Badanie otwarte WNCL prowadzi raz na 2 lata i informuje wszystkich chętnych o dacie rozpoczęcia i zakończenie badania. Badanie wewnętrzne dla klienta prowadzone jest w terminie uzgodnionym ze zlecającym badanie.

  Tak, raport z badania otwartego jest bezpłatny. Warunkiem żeby go otrzymać jest pozostawienie emaila przy wypełnianiu badania. Historyczne raporty możesz pobrać zapisując się do newslettera HR Store. Badanie wewnętrzne u klienta kończy się raportem, który otrzymuje zlecający. Ten raport jest płatny.

  Wszystkie wyniki w Raporcie Wewnętrznym są porównywane z benchmarkiem rynkowym uzyskanym z badania otwartego.

  W miarę możliwości jesteśmy w stanie ją dostosować. Całkowita zmiana nie jest możliwa.

  Tak, jest możliwe dodanie 2-3 dodatkowych pytań, specyficznych dla Twojej organizacji

  Raport będzie gotowy w ciągu 2-3 tygodni. Termin jest do uzgodnienia z osobą odpowiedzialną za Badanie w naszej firmie – WNCL. Szczegóły możesz uzgodnić pisząc do nas: kontakt@hr-store.pl.

  Nasze propozycje

  szkolenie

  Konsultacje HR

  Online


  Zmiany, które wprowadzisz dzięki naszym ekspertom pomogą Ci rozwiązać zarówno doraźne problemy w obszarze HR, jak i zmierzyć się ze strategicznymi wyzwaniami.

  Sprawdź
  szkolenie

  #HROdNowa

  Iwona Wencel


  Ten przygotowany przez polską ekspertkę przewodnik pokazuje ambitnym HR-owcom, menedżerom i przedsiębiorcom, jak odnieść sukces w nowych czasach.

  Sprawdź
  szkolenie

  Masterclass

  Iwona Wencel


  Obejrzyj bezpłatny Masterclass!

  Obejrzyj